tva-logo

அடைக்கலங்காத்தல்

nam a22 7a 4500
210223b1915 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14264
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஹரிஹர பாரதியார், ஆர். |a Harihara pāratiyār, ār.
0 0 |a அடைக்கலங்காத்தல் |c இஃது ஆர். ஹரி ஹர பாரதியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு பு. க. ஸ்ரீநிவாஸாசாரி அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது-
_ _ |a வேலூர் |a Vēlūr |b சுந்தர விநாயகர் அச்சகம் |b Cuntara vināyakar accakam |c 1915
_ _ |a 26 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014264
TVA_BOK_0014264
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image