tva-logo

தங்கரத்தினம் பொன்னுரத்தினம் என்னும் கனகரத்தினப் பாட்டு

nam a22 7a 4500
191015b1930 ii 000 0 tam d
_ |a 14297
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ராமலிங்கம், N. |a Rāmaliṅkam, N.
_ |a தங்கரத்தினம் பொன்னுரத்தினம் என்னும் கனகரத்தினப் பாட்டு |c இஃது N. ராமலிங்கம் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு K. பழனிச்சாமி பிள்ளை அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
_ |a மதுரை |a Maturai |b விவேகானந்தா பிரஸ் |b Vivēkāṉantā piras |c 1930
_ _ |a 8:00 PM
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a பழனிச்சாமி பிள்ளை- K.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014297
TVA_BOK_0014297
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image