tva-logo

வட்டி

nam a22 7a 4500
231018b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1435
_ _ |c Rs. 3.65
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a சுப்பையா, அ. |a Cuppaiyā, a.
1 0 |a வட்டி |c ஆசிரியர் அ. சுப்பையா
1 0 |a Vaṭṭi
1 1 |a Interest
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻ nāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a [iv], 152 p.
0 _ |a த. பா. நி. (க.வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 476 |v Varicai eṇ 476
_ _ |a I
_ 0 |a Social Science
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001435
TVA_BOK_0001435
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image