tva-logo

ஐயனார் தோத்திரக் கவிமஞ்சரி

nam a22 7a 4500
191015b1923 ii 000 0 tam d
_ |a 14364
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பொன்னம்பல உபாத்தியாயர், S. N. D. V. |a Poṉṉampala upāttiyāyar, S. N. D. V.
_ |a ஐயனார் தோத்திரக் கவிமஞ்சரி |c இஃது S. N. D- V. பொன்னம்பல உபாத்தியாயர் அவர்களால் இயற்றப்பெற்று C. இராஜலிங்க செட்டியாரவர்கள் பொருளுதவியால் அச்சிடப்பெற்றது.-
_ |a கரூர் |a Karūr |b விவேகபானு அச்சகம் |b Vivēkapāṉu accakam |c 1923
_ _ |a 32 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a கவிமஞ்சரி- ஐயனார் தோத்திரக் கவிமஞ்சரி-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014364
TVA_BOK_0014364
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image