ஸ்ரீசிவ சுப்பிரமணியக் கடவுள்பேரில் அற்புத நூதனக் காவடிச்சிந்து

nam a22 7a 4500
190813b1930 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14879
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a குப்பாத்தேவர் |a Kuppāttēvar
0 0 |a ஸ்ரீசிவ சுப்பிரமணியக் கடவுள்பேரில் அற்புத நூதனக் காவடிச்சிந்து |c இந்நூல் குப்பாத்தேவரவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Srīciva cuppiramaṇiyak kaṭavuḷpēril aṟputa nūtaṉak kāvaṭiccintu
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b இ. ராமசாமிக்கோன் பிரிண்டர் & பப்ளிஷர் |b I. Rāmacāmikkōṉ piriṇṭar & papḷiṣar |c 1930
_ _ |a 16 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம் |v பாடல்கள்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014879
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க