ஸ்ரீ பிர்மா விஷ்ணு நவக்கிரக சிவத்தியானம்

nam a22 7a 4500
191015b1933 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 6
_ _ |a மஹாதேவ அய்யர் |a K. |a Mahātēva ayyar |a K.
_ |a ஸ்ரீ பிர்மா விஷ்ணு நவக்கிரக சிவத்தியானம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் K. மஹாதேவ அய்யர்-
_ |a மதுரை |a Maturai |b சி. எம். வி. பிரஸ் |b Ci. Em. Vi. Piras |c 1933
_ _ |a (ii)- 81 p.
|a In Tamil
_ _ |a சமயம்
_ _ |a காப்பு- சத்திதேவி தியானம்- சூரியபகவான் தியானம்- சிவலிங்க தியானம்-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015315
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க