திருமலை நாயக்கர் சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
190813b1920 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14877
_ _ |c அணா. 8
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கோவிந்தசாமி ஐயர், மு. |a Kōvintacāmi aiyar, mu.
0 0 |a திருமலை நாயக்கர் சரித்திரம் |c இஃது மு. கோவிந்தசாமி ஐயரவர்களால் இயற்றப்பெற்றது.
0 0 |a Tirumalai nāyakkar carittiram
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b இ. மா. கோபால கிருஷ்ணக் கோன் |b I. Mā. Kōpāla kiruṣṇak kōṉ |c 1920
_ _ |a [ix], 94, [3] p. |b plates,
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சரித்திரம்
0 _ |a நாயக்கர் சரித்திரம்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014877
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க