வள்ளி திருமணம்

nam a22 7a 4500
190813b1924 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14881
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கோபாலய்யர், வெ. |a Kōpālayyar, ve.
0 0 |a வள்ளி திருமணம் |c இஃது திருவாளர் மருங்காபுரி ஜெமிந்தாரவர்களின் நாற்பதாவதாண்டு பிறப்புவிழாவை முன்னிட்டு மருங்கைக் குகானந்த சபையாரின் விருப்பத்தின்படி வெ. கோபாலய்யரவர்களால் இயற்றப்பெற்று C. பேரழத்து நாயக்கர் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
0 0 |a Vaḷḷi tirumaṇam
_ _ |a திருச்சினாப்பள்ளி |a Tirucciṉāppaḷḷi |b ஜனானுகூல அச்சகம் |b Jaṉāṉukūla accakam |c 1924
_ _ |a 40 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a வள்ளி திருமணம்,
0 _ |a பேரழத்து நாயக்கர், C.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014881
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க