நெப்போலியன்

nam a22 7a 4500
190813b1951 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14884
_ _ |c விலை 0-13-0
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இராமசாமிக்கவுண்டர், அ. |a Irāmacāmikkavuṇṭar, a.
0 0 |a நெப்போலியன் :|b1 (சுருக்கம்) |c அ. இராமசாமிக்கவுண்டர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Neppōliyaṉ
_ _ |a மூன்றாம் பதிப்பு
_ _ |a சேலம் |a Cēlam |b கண்ணப்பா வெளியீட்டு நிலையம் |b Kaṇṇappā veḷiyīṭṭu nilaiyam |c 1951
_ _ |a [iii], 112 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வாழ்க்கை வரலாறு
0 _ |a நெப்போலியன் வாழ்க்கை வரலாறு,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014884
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க