தோத்திரக் கீர்த்தனப்பாமாலை

nam a22 7a 4500
191015b1919 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 9
_ _ |a பக்கிரியாபிள்ளை |a K. |a Pakkiriyāpiḷḷai |a K.
_ |a தோத்திரக் கீர்த்தனப்பாமாலை |c இஃது K. பக்கிரியாபிள்ளையவர்களால் இயற்றப்பெற்று M. S. S. வேலுச்சாமி முதலியார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.-
|a Thothirakeerthanappamalai |b Part 1
_ _ |a முதற்பதிப்பு
_ |a மதுரை |a Maturai |b ஷம்ஸியா அச்சகம் |b Ṣamsiyā accakam |c 1919
_ _ |a ii- 42 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a கீர்த்தனை- கீர்த்தனைப்பாமாலை-
_ _ |a வேலுச்சாமிமுதலியார்- M. S. S.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015348
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க