சங்கர பங்கஜ ஹாரம்

nam a22 7a 4500
191015b1923 ii 000 0 tam d
_ _ |a பொன்னுஸ்வாமி பிள்ளை |a இரா. |a Poṉṉusvāmi piḷḷai |a irā.
_ |a சங்கர பங்கஜ ஹாரம் |c இந்நூல் ஸ்ரீ சிவப்பிரகாச தேசிக சுவாமிகளின் பூஜிதனும் நீலகிரி உதகமண்டலம் திருக்காந்தல் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி மடாலயம் ஓம் அசல பீடம் ஸ்ரீசாது ஓம் பிரகாஷ் சுவாமிகள் அருளபிமானியனுமாகிய இரா. பொன்னுஸ்வாமி பிள்ளையவர்களால் S. P. கிருஷ்ணசாமி பிள்ளையவர்கள் அபீஷ்டத்தின்படியியற்றி உட்சைட் உத்தியோகஸ்தர்களினுதவியால் அச்சிடப்பட்டு அரங்கேற்றஞ் செய்யப்பட்டது. -
_ |a உதகமண்டலம் |a Utakamaṇṭalam |b ஸ்ரீஏகாநந்த சமய சங்க பஜனை மடாலயம் |b Srī'ēkānanta camaya caṅka pajaṉai maṭālayam |c 1923
_ _ |a 16 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015346
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க