சிவசுப்பிரமணியர் பேரிலும் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு பேரிலும் பஜனைக் கீர்த்தனை

nam a22 7a 4500
191015b1924 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 5
_ _ |a சின்னாத்தி அம்பலம் |a Ciṉṉātti ampalam
_ |a சிவசுப்பிரமணியர் பேரிலும் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு பேரிலும் பஜனைக் கீர்த்தனை |c இஃது மதுரைஜில்லா மேலூர் தாலுகா உள்கடை மலம்பட்டி மு. கருப்பண அம்பலம் குமாரர் சின்னாத்தி அம்பலம் அவர்களால் இயற்றபெற்றது.-
_ |a மதுரை |a Maturai |b மகமதியன் பிரஸ் |b Makamatiyaṉ piras |c 1924
_ _ |a 64 p.
|a In Tamil
_ _ |a கீர்த்தனை
_ _ |a முருகன் திரு மால்முருகன் என்ற மெட்டு- இராகம் கானடா தாளம் ஆதி-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0015351
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க