பௌத்தமத பாலபோத வினா விடை

nam a22 7a 4500
191015b1923 ii 000 0 tam d
_ |a பௌத்தமத பாலபோத வினா விடை |c இந்நூலினை தொகுத்தவர் C. W. லெட்பீடர் அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டு- அடையாற்று லைப்ரி பி. எஸ். ராமசுப்பைய்யர் அவர்களால் மொழிபெயர்க்கப்பெற்றது.-
|a Tamil Smaller Buddhist Catechism
_ |a Madras |b Theosophical Publishing House |c 1923
_ _ |a ii- 35 p.
|a In Tamil
_ _ |a ஆன்மீகம்
_ _ |a ராமசுப்பைய்யர்- பி. எஸ்.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0015353
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க