நற்குலசேசரியென்னும் நல்லதங்காள் சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
190814b1924 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14921
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a திருமலை முத்துப்பிள்ளை, மு. |a Tirumalai muttuppiḷḷai, mu.
0 0 |a நற்குலசேசரியென்னும் நல்லதங்காள் சரித்திரம் :|b1 இரண்டாம் பாகம் |c இஃது மு. திருமலை முத்துப்பிள்ளை அவர்கள் இயற்றியதை, பி. நா. சிதப்பரமுதலியார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Naṟkulacēcariyeṉṉum nallataṅkāḷ carittiram
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் |b Vittiyāratnākara accukkūṭam |c 1924
_ _ |a 40 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சரித்திரம்
0 _ |a அலங்காரியை ஏவலர் சுண்ணாம்புக் காளவாயில் போடுதல், நல்லண்ணனுக்கும் அலங்காரிக்கும் தர்க்கம்,
0 _ |a சிதம்பரமுதலியார், பி. நா.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014921
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க