மாணவர் பொது விஞ்ஞானம்

nam a22 7a 4500
191015b1968 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 1. 80
_ _ |a கிருஷ்ணமுர்த்திராவ் |a எஸ். டி. |a Kiruṣṇamurttirāv |a es. Ṭi.
_ |a மாணவர் பொது விஞ்ஞானம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் எஸ். டி. கிருஷ்ணமுர்த்திராவ்-
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ஸ்டார் பிரசுரம் |b Sṭār piracuram |c 1968
_ _ |a viii- 126 p.
|a In Tamil
_ _ |a கல்வி
_ _ |a அறிவியல்- கல்வி-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015361
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க