வெற்றி அறிவியல்

nam a22 7a 4500
191015b1972 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 2. 50
_ _ |a பாலசுப்பிரமணியம் |a K. |a Pālacuppiramaṇiyam |a K.
_ |a வெற்றி அறிவியல் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் K. பாலசுப்பிரமணியம்-
_ _ |a ஐந்தாம் திருத்திய பதிப்பு
_ |a சிதம்பரம் |a Citamparam |b வெற்றி நிலையம் |b Veṟṟi nilaiyam |c 1972
_ _ |a iv- 220 p.
|a In Tamil
_ _ |a கல்வி
_ _ |a அறிவியல்- கல்வி-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015363
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க