நாநார்த்த தீபிகை

nam a22 7a 4500
190814b1936 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14930
_ _ |c ரூ. 6. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முத்துசுவாமி பிள்ளை |a Muttucuvāmi piḷḷai
0 0 |a நாநார்த்த தீபிகை |c இஃது கவிராயர் முத்துசுவாமி பிள்ளையவர்களால் இயற்றப்பட்டு சு. அனவரதவிநாயகம் பிள்ளை அவர்களால் உரையெழுதிப் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Nānārtta tīpikai
0 _ |a A Tamil lexicon of homonyms
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சென்னை சர்வகலாசாலை |b Ceṉṉai carvakalācālai |c 1936
_ _ |a xvi, 689 p.
0 _ |a Madras University Tamil Series |v no. 6
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அகராதி
0 _ |a அகராதி,
0 _ |a அனவரதவிநாயகம் பிள்ளை, சு.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014930
அகராதிகள் - Dictionaries
cover image
கருத்து தெரிவிக்க