சுப்பிரமணியர் தியானம் என்ற ஆண்டிப் பண்டாரம்

nam a22 7a 4500
190814b1921 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14934
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a சுப்பிரமணியர் தியானம் என்ற ஆண்டிப் பண்டாரம் :|b1 பாட்டும் முக்கிய திருப்புகழும் |c இஃது A. S. சதாசிவதாஸ் அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டு T. கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது
0 0 |a Cuppiramaṇiyar tiyāṉam eṉṟa āṇṭip paṇṭāram
_ _ |a மதுரை |a Maturai |c 1921
_ _ |a 8 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014934
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க