பொது அறிவியல்

nam a22 7a 4500
191023b1966 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16255
_ _ |c ரூ. 2. 25
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a நாராயணன், சௌமிய |a Nārāyaṇaṉ, caumiya
0 0 |a பொது அறிவியல் :|b1 எட்டாம் வகுப்புக்குரியது =|b2 (புதிய பாடத் திட்டப்படி) |c இந்நூலின் ஆசிரியர்கள் சௌமிய நாராயணன், R. சுந்தர்ராம்.
0 0 |a Potu aṟiviyal
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b வேங்கடராமா அண்டு கம்பெனி |b Vēṅkaṭarāmā aṇṭu kampeṉi |c 1966
_ _ |a ix, 174 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அறிவியல்
0 _ |a உணவு, சுவாமித்தல், பிறப்பும் வளர்ச்சியும், உடல்நலனைக் காத்தல், சூழ்நிலையை ஆராய்தல்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016255
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க