ஆரம்ப விஞ்ஞானம்

nam a22 7a 4500
191023b1968 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16263
_ _ |c விலை. 1. 25
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அருள்சாமி, S. |a Aruḷcāmi, S.
0 0 |a ஆரம்ப விஞ்ஞானம் :|b1 ஐந்தாம் வகுப்பு |c இந்நூலின் ஆசிரியர்கள் S. அருள்சாமி, குளோரி விக்டர்
0 0 |a Ārampa viññāṉam
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a திருநெல்வேலி |a Tirunelvēli |b இராதாகிருஷ்ணன் பதிப்பகம் |b Irātākiruṣṇaṉ patippakam |c 1968
_ _ |a x, 118 p.
_ _ |a In Tamil
0 0 |a விக்டர், குளோரி
_ 0 |a கல்வி
0 _ |a அறிவியல், கல்வி, இயற்கை, உணவு, சுவாசித்தல், பிறப்பும் வளர்ச்சியும், இயங்குதல், உடல்நலம்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016263
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க