பொது விஞ்ஞானம்

nam a22 7a 4500
191024b1966 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16278
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ராஜாராமன், எஸ். |a Rājārāmaṉ, es.
0 0 |a பொது விஞ்ஞானம் :|b1 ஏழாம் வகுப்புக்குரியது |c இந்நூலின் ஆசிரியர் எஸ். ராஜாராமன்.
0 0 |a Potu viññāṉam
_ _ |a மதராஸ் |a Matarās |b மாக்மில்லன் அண்டு கம்பெனி லிமிடெட் |b Mākmillaṉ aṇṭu kampeṉi limiṭeṭ |c 1966
_ _ |a 183 p. |b ill.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a கல்வி
0 _ |a அறிவியல், கல்வி,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016278
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க