பொது விஞ்ஞானம்

nam a22 7a 4500
191101b1962 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16485
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சவரிமுத்து, P. |a Cavarimuttu, P.
0 0 |a பொது விஞ்ஞானம் :|b1 எட்டாம் வகுப்பு =|b2 23 - 4 - 1958 இல் வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தை அனுசரித்து எழுதப்பட்டது |c இந்நூலின் ஆசிரியர் P. சவரிமுத்து.
0 0 |a Potu viññāṉam
_ _ |a நான்காம் பதிப்பு
_ _ |a Madras |b Kabeer Printing Works |c 1962
_ _ |a xvi, 328 p. |b ill.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அறிவியல்
0 _ |a அளவு வகைகள், தராசு, பொருள் திணிவு, எடை, சாதாரண இயந்திரங்கள், பாஸ்கல் விதி, ஆர்க்கிமிடீஸ் தத்துவம், மிதப்பு விதி,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016485
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க