ஸ்ரீ பழனி மாரியம்மன் வண்ணச்சிந்து

nam a22 7a 4500
191106b1921 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16664
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பக்கிரியாபிள்ளை, K. |a Pakkiriyāpiḷḷai, K.
0 0 |a ஸ்ரீ பழனி மாரியம்மன் வண்ணச்சிந்து |c இந்நூல் K. பக்கிரியாபிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Srī paḻaṉi māriyam'maṉ vaṇṇaccintu
_ _ |a பழனி |a Paḻaṉi |b ஸ்ரீ கண்ணபிரான் விலாசம் பிரஸ் |b Srī kaṇṇapirāṉ vilācam piras |c 1921
_ _ |a 8 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம் |v பாடல்கள்
0 _ |a கரகப்பாட்டு, மாரியம்மன் ஸ்துதி,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016664
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க