ஸ்தோத்திரச் செய்யுட்கோவை

nam a22 7a 4500
191015b1919 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a தருமசீலன் |a Tarumacīlaṉ
_ |a ஸ்தோத்திரச் செய்யுட்கோவை |c இந்நூல் தருமசீலன் அவர்களால் தொகுக்கப்பெற்றது.-
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தருமசீலன் அச்சுக்கூடம் |b Tarumacīlaṉ accukkūṭam |c 1919
_ _ |a (iv)- 16 p.
|a In Bilingual
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a தருமசீலன்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015550
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க