நளநாடகமென்னும் வழங்குகின்ற தமயந்திநாடகம்

nam a22 7a 4500
191019b ii 000 0 tam d
_ _ |a கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை |a Kiruṣṇacāmi piḷḷai
_ _ |a நளநாடகமென்னும் வழங்குகின்ற தமயந்திநாடகம்
_ _ |a Naḷanāṭakameṉṉum vaḻaṅkukiṉṟa tamayantināṭakam
_ |a திருச்சினாப்பள்ளி |a Tirucciṉāppaḷḷi |b ஸ்ரீமட்டுவார்குழலம்பாள் அச்சுக்கூடம் |b Srīmaṭṭuvārkuḻalampāḷ accukkūṭam
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015598
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க