சம்பத் சுக்ரவார விரதத்தின் கதை அதாவது லக்ஷுமி பூஜை கதை

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ |a 15160
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
_ |a சம்பத் சுக்ரவார விரதத்தின் கதை அதாவது லக்ஷுமி பூஜை கதை |c -
_ _ |a முதற்பதிப்பு
_ |a திருச்சினாப்பள்ளி |a Tirucciṉāppaḷḷi |b ஸரஸ்வதி பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ் |b Sarasvati piriṇṭiṅ orks
_ _ |a 16 p.
_ |a 1
|a In Tamil
_ _ |a கதை
_ _ |a லக்ஷுமி பூஜை கதை-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015160
TVA_BOK_0015160
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க