நாமகளிரட்டைமணிமாலை மதுரை திருஞானசம்பந்தமாலை

nam a22 7a 4500
190910b1897 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15483
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கருப்பையாப் பாவலர், ம. |a Karuppaiyāp pāvalar, ma.
0 0 |a நாமகளிரட்டைமணிமாலை மதுரை திருஞானசம்பந்தமாலை |c இவை ம. கருப்பையாப் பாவலர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Nāmakaḷiraṭṭaimaṇimālai maturai tiruñāṉacampantamālai
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b கலாரத்நாகரம் |b Kalāratnākaram |c 1897
_ _ |a 16 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015483
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க