தேசிங்குராஜன் கதை

nam a22 7a 4500
191019b1925 ii 000 0 tam d
_ _ |a புகழேந்தி |a Pukaḻēnti
_ _ |a தேசிங்குராஜன் கதை
_ _ |a Tēciṅkurājaṉ katai
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம் |b Pūmakaḷ vilāca accukkūṭam |c 1925
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0015921
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க