கரையபுரமென்னும் திருக்கரவீரம் ஸ்ரீ பிரத்தியட்ச மின்னம்பிகா சமேத ஸ்ரீ கரவீரநாத சுவாமி துதிமணி மாலை

nam a22 7a 4500
190910b1933 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15494
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சுப்பிரமணிய ஐயர், மணி. |a Cuppiramaṇiya aiyar, maṇi.
0 0 |a கரையபுரமென்னும் திருக்கரவீரம் ஸ்ரீ பிரத்தியட்ச மின்னம்பிகா சமேத ஸ்ரீ கரவீரநாத சுவாமி துதிமணி மாலை |c இந்நூல் மணி. சுப்பிரமணிய ஐயரவர்களால் இயற்றப்பட்டு, முரு. வி. அ. அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Karaiyapurameṉṉum tirukkaravīram srī pirattiyaṭca miṉṉampikā camēta srī karavīranāta cuvāmi tutimaṇi mālai
_ _ |a திருவாரூர் |a Tiruvārūr |b கருணாநிதி பில்டிங்ஸ் பிரஸ் |b Karuṇāniti pilṭiṅs piras |c 1933
_ _ |a (4+1) 5 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015494
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க