சவுக்கடி

nam a22 7a 4500
191019b1949 ii 000 0 tam d
_ _ |a சிவசுவாமி |a M. S. |a Civacuvāmi |a M. S.
_ _ |a சவுக்கடி
_ _ |a Cavukkaṭi
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a தூத்துக்குடி |a Tūttukkuṭi |b கிளர்ச்சி பதிப்பகம் |b Kiḷarcci patippakam |c 1949
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015932
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க