பலவித வர்னமெட்டுகளடங்கிய சங்கீத நாம பஜனை கீர்த்தனம்

nam a22 7a 4500
190910b1917 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15496
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சொக்கலிங்கம் பிள்ளை, அ. |a Cokkaliṅkam piḷḷai, a.
0 0 |a பலவித வர்னமெட்டுகளடங்கிய சங்கீத நாம பஜனை கீர்த்தனம் |c இஃது அ. சொக்கலிங்கம் பிள்ளையவர்கள் பாடியதை கு. ஆறுமுகம் பிள்ளையவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Palavita varṉameṭṭukaḷaṭaṅkiya caṅkīta nāma pajaṉai kīrttaṉam
_ _ |a திண்டுக்கல் |a Tiṇṭukkal |b ஸ்ரீ அபிராமி விலாசம் பிரஸ் |b Srī apirāmi vilācam piras |c 1917
_ _ |a 30 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a கீர்த்தனம், சங்கீத நாம பஜனை,
0 _ |a ஆறுமுகம் பிள்ளை, கு.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015496
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க