tva-logo

சிவசுப்ரமண்யர்

nam a22 7a 4500
201231b1910 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15512
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வீராசாமி |a Vīrācāmi
0 0 |a சிவசுப்ரமண்யர் |c இவை குடியாத்தம் தாலுக்கா வஞ்சூர் கிராமமணியம் சுப்பராய முதலியார் குமாரர் வீராசாமி முதலியாரால் இயற்றப்பட்டு- ஸ்ரீமத். அ. வெ. வித்வான் துரைசாமி ஆச்சாரியர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு- வஞ்சூர் பஜனைக்கூட்டத்தார்களும் வெ. சி. அருணாசால முதலியார் குமாரர் வெ. அ. கிருஷ்ணசாமி முதலியார் கேட்டுக்கொண்டபடி மேல்படி வீராசாமி முதலியார் குமாரர் வேங்கிடசுப்பு முதலியாரால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
_ _ |a வேலூர் |a Vēlūr |b சுந்தர விநாயகர் அச்சகம் |b Cuntara vināyakar accakam |c 1910
_ _ |a 31 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015512
TVA_BOK_0015512
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image