தாயுமான சுவாமிகள் திருப்பாடற்றிரட்டு மூமமும் கலியாண சுந்தர முதலியார் இயற்றிய மெய்கண்ட விருத்தியுரையும்

nam a22 7a 4500
191209b ii d00 0 tam d
_ _ |a 18228
_ _ |c ரூ. 4. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a தாயுமான சுவாமிகள் |a Tāyumāṉa cuvāmikaḷ
0 0 |a தாயுமான சுவாமிகள் திருப்பாடற்றிரட்டு மூமமும் கலியாண சுந்தர முதலியார் இயற்றிய மெய்கண்ட விருத்தியுரையும்
0 0 |a Tāyumāṉa cuvāmikaḷ tiruppāṭaṟṟiraṭṭu mūmamum kaliyāṇa cuntara mutaliyār iyaṟṟiya meykaṇṭa viruttiyuraiyum
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b B. இரத்தின நாயகர் சன்ஸ் |b B. Irattiṉa nāyakar caṉs
_ _ |a 730, [10] p.
_ _ |a P
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம், பக்தி,
0 _ |a கலியாண சுந்தர முதலியார்
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0018228
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க