தென்மொழி வரலாறு

nam a22 7a 4500
191220b1920 ii d00 0 tam d
_ _ |a 18706
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை, ஆ. |a Muttuttampippiḷḷai, ā.
0 0 |a தென்மொழி வரலாறு |c இஃது யாழ்ப்பாணத்து மானிப்பாய் ஆ. முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை அவர்களால் செய்து அவர் சகோதரன் ஆ. வீரசிங்கம்பிள்ளையால் வித்தியாகர்த்தராய் விளங்கும் ஸ்ரீமான் இ. பி. டென்காம்துரை அவர்களுடைய வித்தியாபிமானஞாபகசின்னமாகச்சமர்ப்பித்துப் பிரகடனஞ்செய்யப்பட்டது.
0 0 |a Teṉmoḻi varalāṟu
_ _ |a யாழ்ப்பாணம் |a Yāḻppāṇam |b நாவலர் அச்சுக்கூடம் |b Nāvalar accukkūṭam |c 1920
_ _ |a (xi), (181+3) 184 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வரலாறு
0 _ |a வீரசிங்கம் பிள்ளை, ஆ.
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் |8 Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0018706
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க