tva-logo

பதிற்றுப்பத்து ஆராய்ச்சியுரை

nam a22 7a 4500
210226b1960 ii d00 0 tam d
_ _ |a 17166
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அருளம்பலவனார், சு. |a Aruḷampalavaṉār, cu.
0 0 |a பதிற்றுப்பத்து ஆராய்ச்சியுரை |c இந்நூலின் ஆசிரியர் சு. அருளம்பலவனார்
0 0 |a Patiṟṟuppattu ārāycciyurai
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a யாழ்ப்பாணம் |a Yāḻppāṇam |b அ. சிவானந்தநாதன் |b A. Civāṉantanātaṉ |c 1960
_ _ |a xxiv, 424 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தனிநபர் தொகுப்பு |8 Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_BOK_0017166
TVA_BOK_0017166
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image