பவணந்திமுனிவர் இயற்றிய நன்னூல் மூலமும் சங்கர நமச்சிவாயருரையும்

nam a22 7a 4500
191118b1953 ii d00 0 tam d
_ _ |a 17284
_ _ |c ரூ. 5-0-0
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பவணந்திமுனிவர் |a Pavaṇantimuṉivar
0 0 |a பவணந்திமுனிவர் இயற்றிய நன்னூல் மூலமும் சங்கர நமச்சிவாயருரையும் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் பவணந்திமுனிவர், டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள் பரிசோதித்து நூதனமாக எழுதிய பலவகைக்குறிப்புக்களுடன்.
0 0 |a Pavaṇantimuṉivar iyaṟṟiya naṉṉūl mūlamum caṅkara namaccivāyaruraiyum
_ _ |a நான்காம் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b கபீர் அச்சுக்கூடம் |b Kapīr accukkūṭam |c 1953
_ _ |a xxviii, 451 p.
0 _ |a ஸ்ரீ தியாகராச விலாச வெளியீடு
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a பக்தி இலக்கியம்
0 _ |a எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம், அகராதி,
0 _ |a சாமிநாதையர், உ. வே.
_ _ |8 தனிநபர் தொகுப்பு |8 Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_BOK_0017284
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க