நாயன்மார் திறம்

nam a22 7a 4500
191119b1937 ii d00 0 tam d
_ _ |a 17346
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கலியாண சுந்தரனார், வி. |a Kaliyāṇa cuntaraṉār, vi.
0 0 |a நாயன்மார் திறம் |c இந்நூலின் ஆசிரியார் திருவாளர் திரு. வி. கலியாண சுந்தரனார்.
0 0 |a Nāyaṉmār tiṟam
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சாது அச்சுக்கூடம் |b Cātu accukkūṭam |c 1937
_ _ |a 44 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a அன்பு நெறி, அன்பில் ஒருமைப்பாடு,
_ _ |8 தனிநபர் தொகுப்பு |8 Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_BOK_0017346
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க