நல்லுரைக்கோவை

nam a22 7a 4500
201215b1991 ii d00 0 tam d
_ _ |a 17696
_ _ |c ரூ. 15. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சாமிநாதையர், உ.வே. |a Cāminātaiyar, u.Vē.
0 0 |a நல்லுரைக்கோவை =|b2 முதற் பாகம் |c இஃது மகாமகோபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள் எழுதியது.
0 0 |a Nalluraikkōvai
_ _ |a எட்டாம் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம் |b Makāmakōpāttiyāya ṭākṭar u. Vē. Cāminātaiyar nūlnilaiyam |c 1991
_ _ |a (iii), 172 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a தருமம் தலைகாக்கும், வன்றொண்டர், அரியலூர், ஆடல் பாடல்,
_ _ |8 தனிநபர் தொகுப்பு |8 Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_BOK_0017696
TVA_BOK_0017696
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க