tva-logo

மாட்டின் வாகடக்கண்ணாடி

nam a22 7a 4500
191015b1889 ii 000 0 tam d
_ |a 13979
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முனிசாமிமுதலியார் |a Muṉicāmimutaliyār
_ |a மாட்டின் வாகடக்கண்ணாடி |c இவை முனிசாமிமுதலியாராலியற்றியதை சுந்தரமுதலியாரது அச்சகத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
_ |a பூவிருந்தவல்லி |a Pūviruntavalli |b சுந்தரவிலாச அச்சகம் |b Cuntaravilāca accakam |c 1889
_ _ |a [16] p.
|a In Tamil
_ _ |a மருத்துவம்
_ _ |a மாட்டுக்கு வயித்தியம்- மருத்துவம்-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0013979
TVA_BOK_0013979
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image