tva-logo

Studies of Nature

nam a22 7a 4500
210304b1796 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22158
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a Saint-Pierre, Bernardin de
0 0 |a Studies of Nature :|b1 in five volumes |c by James Henry Bernardin de saint pierre and translated by Henry Hunter |n Vol. v
_ _ |a London |b C. Dilly |c 1796
_ _ |a lxxix, 435 p.
_ _ |a English
_ 0 |a Social science
0 _ |a சரபோஜி மன்னர் தொகுப்பு # Social science
0 _ |a Hunter, Henry
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022158
TVA_BOK_0022158
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image