பொங்கல் (மகர சங்கராந்தி) போகி, மாட்டுப் பொங்கல், கன்னிப்பொங்கல் வரலாறு

nam a22 7a 4500
200916b ii d00 0 tam d
_ _ |a 22619
_ _ |c ரூ. 0- 50
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a பொங்கல் (மகர சங்கராந்தி) போகி, மாட்டுப் பொங்கல், கன்னிப்பொங்கல் வரலாறு
0 0 |a Poṅkal (makara caṅkarānti) pōki, māṭṭup poṅkal, kaṉṉippoṅkal varalāṟu
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பிரஸ் |b Srī rāmakiruṣṇā piras
_ _ |a 24 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a வரலாறு
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022619
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க