அகத்தியர் நூல் திரட்டு

nam a22 7a 4500
200916b2004 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22626
_ _ |c ரூ. 25. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அகத்தியர் நூல் திரட்டு |c பதிப்பாசிரியர் ச. அரங்கராசன்
0 0 |a Akattiyar nūl tiraṭṭu
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 2004
_ _ |a vi, 112 p.
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் |v 371
_ _ |a Tamil
_ 0 |a மருத்துவம்
0 _ |a அரங்கராசன், ச.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022626
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க