அமரகோசம்

nam a22 7a 4500
200916b2007 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22631
_ _ |c ரூ. 140. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அமரகோசம் :|b1 தமிழ் குறிப்புரையுடன் =|b2 இரண்டாவது காண்டம், 6வது வர்கம் முதல் 7வது வர்க்கம் வரை |c பதிப்பாசிரியர் என். ஸ்ரீநிவாஸன் |n தொகுதி - IV |p பாகம் - VI
0 0 |a Amarakōcam
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 2007
_ _ |a vii, 247 p.
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் |v 507
_ _ |a Tamil
_ 0 |a நிகண்டு
0 _ |a ஸ்ரீநிவாஸன், என்.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022631
நிகண்டுகள் - Thesaurus
cover image
கருத்து தெரிவிக்க