திருமுறைப் பெருமை

nam a22 7a 4500
200916b1991 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22673
_ _ |c ரூ. 15. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இரத்தினசபாபதி, வை. |a Irattiṉacapāpati, vai.
0 0 |a திருமுறைப் பெருமை |c ஆசிரியர் வை. இரத்தினசபாபதி
0 0 |a Tirumuṟaip perumai
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |b Tamiḻp palkalaikkaḻakam |c 1991
_ _ |a [ii], 83 p.
0 _ |a தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு |v 146-1
_ _ |a Tamil
_ 0 |a சொற்பொழிவு
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022673
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க