இராமய்யன் அம்மானை

nam a22 7a 4500
200917b1978 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22712
_ _ |c ரூ. 4. 50
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a இராமய்யன் அம்மானை :|b1 இராமப்பையன் |c சி. எம். இராமச்சந்திரஞ் செட்டியார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
0 0 |a Irāmayyaṉ am'māṉai
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 1978
_ _ |a xiii, [Various pagenation] |b ill,
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் |v 7
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இராமச்சந்திரஞ் செட்டியார், சி. எம்.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022712
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க