tva-logo

இந்தியப் பொருளாக்கமும் காந்தீய நோக்கமும்

nam a22 7a 4500
200716b1948 ii d00 0 tam d
_ _ |a 21668
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a குமரப்பா, ஜே. ஸி. |a Kumarappā, jē. Si.
0 0 |a இந்தியப் பொருளாக்கமும் காந்தீய நோக்கமும் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் J. C. குமரப்பா ; தமிழாக்கம் T. P. ஜெகந்நாதன்
0 0 |a Intiyap poruḷākkamum kāntīya nōkkamum
_ _ |a வேலூர் |a Vēlūr |b பாரதி மறுமலர்ச்சி நிலையம் |b Pārati maṟumalarcci nilaiyam |c 1948
_ _ |a 38 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a பொருளாதாரம்
0 _ |a பொருளாதாரம்,
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0021668
TVA_BOK_0021668
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image