tva-logo

வினோத ஜாலக் கண்ணாடி

nam a22 7a 4500
210419b1896 ii d00 0 tam d
_ _ |a 21829
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர் |a Muṉicāmi mutaliyār, ciṟumaṇavūr
0 0 |a வினோத ஜாலக் கண்ணாடி |c சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியாராலியற்றப்பட்டது |p பாகம் 3
0 0 |a Viṉōta jālak kaṇṇāṭi
_ _ |a ஆதிபுரி |a Ātipuri |b வாணீ விலாச அச்சகம் |b Vāṇī vilāca accakam |c 1896
_ _ |a 8 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a கதை
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0021829
TVA_BOK_0021829
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image