சிங்கார நவீனகான ஸ்ரீ வள்ளி திருமணம்

nam a22 7a 4500
180911b1930 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2928
_ _ |c அணா 5
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a வீரணக்கோனாரவர், வீ. எஸ். |a Vīraṇakkōṉāravar, vī. Es.
1 0 |a சிங்கார நவீனகான ஸ்ரீ வள்ளி திருமணம் |c ஜமீன் சிறுவாலை சமஸ்தானம் அம்பலத்தாடி வித்வானந்தபாஷிய வீ. எஸ்.வீரணக்கோனாரவர்
1 0 |a Ciṅkāra navīṉakāṉa srī vaḷḷi tirumaṇam
_ _ |a மதுரை |b மீனலோசனி அச்சுக்கூடம் |c 1930
_ _ |a 57 p.
_ _ |a In Tamil
0 _ |a கன்னிகாமாடம், நாரதர் பிராப்தம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0002928
cover image
கருத்து தெரிவிக்க