tva-logo

திருக்குறள் - ஒரு உலக இலக்கியம்

nam a22 7a 4500
180903b1989 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2593
_ _ |c ரூ. 3.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a ச. மோகன்
1 0 |a திருக்குறள் - ஒரு உலக இலக்கியம்
1 0 |a Tirukkuṟaḷ - oru ulaka ilakkiyam
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |b தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |c 1989
_ _ |a 24 p.
0 _ |a தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |v 107
_ _ |a In Tamil
0 _ |a திருக்குறள், அறிவு இலக்கியம்
_ _ |a TVA_BOK_0002593
TVA_BOK_0002593
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image