ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய திருவானைக்கா அகிலாண்ட நாயகி மாலை

nam a22 7a 4500
201215b1961 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23378
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை |a Srī mīṉāṭcicuntaram piḷḷai |d 1815-1876
0 0 |a ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய திருவானைக்கா அகிலாண்ட நாயகி மாலை :|b1 குறிப்புரை முதலியவற்றுடன்
0 0 |a Srī mīṉāṭcicuntaram piḷḷaiyavarkaḷ iyaṟṟiya tiruvāṉaikkā akilāṇṭa nāyaki mālai
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம் |b Makāmakōpāttiyāya ṭākṭar u. Vē. Cāminātaiyar nūlnilaiyam |c 1961
_ _ |a x, 57 p.
0 _ |a மகாமகோபாத்யாய டாக்டர், உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் |v 23
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023378
TVA_BOK_0023378
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க