மகாமகோபாத்யாய டாக்டர், உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள் இயற்றிய தமிழ்ப்பா மஞ்சரி

nam a22 7a 4500
200929b1962 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23386
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சாமிநாதையர், உ.வே. |a Cāminātaiyar, u.Vē.
0 0 |a மகாமகோபாத்யாய டாக்டர், உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள் இயற்றிய தமிழ்ப்பா மஞ்சரி |c பதிப்பாசிரியர் கி. வா. ஜகந்நாதன் |p பாகம் 2
0 0 |a Makāmakōpāttiyāya ṭākṭar, u. Vē. Cāminātaiyaravarkaḷ iyaṟṟiya tamiḻppā mañcari
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மகாமகோபாத்யாய டாக்டர், உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் |b Makāmakōpātyāya ṭākṭar, U. Vē. Cāminātaiyar nūl nilaiyam |c 1962
_ _ |a iv, 161 p.
0 _ |a மகாமகோபாத்யாய டாக்டர், உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் |v 27
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a ஜகந்நாதன், கி. வா.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023386
TVA_BOK_0023386
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க