tva-logo

முன்னோராலியற்றிய ஜீவானந்தக்களிப்பு

nam a22 7a 4500
200929b1905 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23399
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர் |a Muṉicāmi mutaliyār, ciṟumaṇavūr
0 0 |a முன்னோராலியற்றிய ஜீவானந்தக்களிப்பு |c ஆசிரியர் சிறுமணவூர், முனிசாமி முதலியார்
0 0 |a Muṉṉōrāliyaṟṟiya jīvāṉantakkaḷippu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம் |b Civakāmi vilāca accukkūṭam |c 1905
_ _ |a 8 p.
_ _ |a D
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023399
TVA_BOK_0023399
அரிய நூல்கள் - Rare books