tva-logo

சிறுமணவூரென்று மருவும் செழுமணவை ஆரூரம்மன் தோத்திரம்

nam a22 7a 4500
201230b1908 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23393
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர் |a Muṉicāmi mutaliyār, ciṟumaṇavūr
0 0 |a சிறுமணவூரென்று மருவும் செழுமணவை ஆரூரம்மன் தோத்திரம் :|b1 ஆசிரியவிருத்தம், போற்றிப்பத்து, சரணப்பத்து இவைகள் அடங்கியது |c ஆசிரியர் சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார்
0 0 |a Ciṟumaṇavūreṉṟu maruvum ceḻumaṇavai ārūram'maṉ tōttiram
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம் |b Civakāmi vilāca accukkūṭam |c 1908
_ _ |a 8 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023393
TVA_BOK_0023393
அரிய நூல்கள் - Rare books